Velkommen til kaldblodsforeningen Veikle Balder

Vil du bli med på:

– Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet.
– Å ta vare på hestens konkurransemuligheter.
– Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i kaldblodshesten.
– Å via utdanning og ungdomsarbeide skape interesse og ressurser med formål å bevare den kulturbærer kaldblodshesten er

Da bør du bli medlem hos oss – du finner innmeldingsskjemaet her.

Nytt og Nyttig

Veikle Balders Hedersprismotagere

På generalforsamlingen i går var hele seks av åtte av Veikle Balders Hedersprismotagere tilstede.  Fra venstre: Terje Borstad (tildelt i […]

Veikle Balders Hederspris 2018.

  Etter Veikle Balders Generalforsamling i kveld ble det delt ut to Veikle Balders Hederspriser.  Både Henrik Kulblik og Tor-Martin […]