Vegard Thune talte til næringskomiteen!

NHS direktøren snakket nylig til næringskomiteen på Stortinget.

 

Følg linken fra NHS sine hjemmesider:http://www.nhest.no/Nyheter/2012/Januar/Om-hest-i-naringskomiteen/

VB legger spesielt merke til følgende sitat:

 

«Selv om hestetallet i Norge øker er det en drastisk nedgang i antall fødte føll av de

nasjonale rasene, nordlandshest/lyngshest, fjordhest, dølahest og kaldblods traver.

Virkemiddelbruken må styrkes ytterligere for å opprettholde rasene.»

 

Fredrik