Effektivisering av norsk travsport


Også Veikle Balder var invitert da ledere i forbundsstyrene, styreledere i driftsselskapene, samt ledere i samarbeidende organisasjoner under klasseløpshelgen var samlet til møte vedr. effektivisering/omorganisering av norsk travsport. Møtet fant sted på Radisson Blu Hotell i Nydalen.

 

Veikle Balders leder Hans Emil Hansen var til stede under møtet. Hovedbudskapet som kom fram i møtet er at DNT og Rikstoto skal forenkle travets eierstruktur med den hensikt å føre mer ressurser tilbake til sporten. Norsk Rikstotos styreleder Rolf Sæther understreket at han ønsker et sterkt DNT. Veikle Balder tror at å samle hestesportens eiermasse under et tak for å effektivisere, og samtidig styrke kompetansen på eiendomssiden vil være bra. Stordriftsfordelene som dette vil gi kan bli betydelige. Dette er en spennende tanke, utfordringer vil komme, men kaldblodsforeningen mener at langsiktighet og forutsigbarhet er viktig. Samtidig må det lokale engasjement opprettholdes, og det er viktig å spille på lag, slik at alle bruker energien sin positivt til felles beste for travsporten.

Veikle Balder vil følge prosessen med engasjement, setter pris på å bli regnet med som en av de samarbeidende organisasjoner, og håper å kunne være en bidragsyter.