Veikle Balder i dialog med DNT vedr. nettsamarbeid

Hilde Iversen Lund fra Mysoft, Richard Ekhaugen fra DNT,       Ole Ødegård fra Veikle Balder

Hilde Iversen Lund fra Mysoft, Richard Ekhaugen fra DNT, Ole Ødegård fra Veikle Balder

Fredag 18. januar var Hans Emil Hansen og Ole Ødegård /Veikle Balder samlet til møte i Oslo vedr. nettsamarbeid med DNT.

 

Det har i en tid vært pågående samtaler og møter om mulig få til en løsning for foreningen. Det har vært en utfordring i foreningen vedrørende dette, og måten det har vært utført på fram til nå hare vært for tungvint, i forhold til den teknologien som finnes pr. i dag. Det ble i møtet drøftet flere muligheter vedr: Medlemsregister, med adresser, telefon, og e-post adresser, mm. Det ble også diskutert løsninger for fakturering av medlemskontingent.

Veikle Balder og DNT har en konstruktiv dialog, og prosessen er godt i gang. På denne måten blir det lagt plan for langsiktig opplegg for foreningen.