Veikle Balder fremmet forslag om endring av oppdretterpremier til kaldblodshesten

Onsdag 20. mars 2013 var Veikle Balder representert ved Hans Emil Hansen i møte med DNT og samarbeidende organisasjoner i Hestesportens Hus på Bjerke.
Hansen tok opp forslag om endring av oppdretterpremier slik det er i dag.
 
Regelverket i dag favoriserer varmblodsoppdrett kontra kaldblodsoppdrett.
Denne skjevfordelingen vil foreningen ha endret. DNTs klare strategi er at norsk oppdrett skal stimuleres, og beskyttes. Dette rettferdiggjør det politisk å hevde at det bør være “likeverdighet i forhold til oppdretterpenger for kaldblods- og varmblodsavlen”.
Det er også viktig å ta vare på den rasen som på landsbasis representerer “limet” i norsk travsport. Kaldblodshesten er i tillegg en betydelig kulturfaktor, såvel i våre landdistrikter som i bymessige strøk.
 
DNT vil jobbe videre med saken.