Veikle Balder i møte med DNT og sammarbeidene organisasjoner

Logo

Veiklebalder ved Hans Emil Hansen var tilstede å la fram viktige saker for DNT 18. september 2013. Sakene som ble lagt fram er 2 store og veldig viktige saker for foreningen. 1. Oppdretterens rammevilkår og kaldblodshestens rammevilkår.

Her kommer i korte trekk noe av det som ble lagt fram:

banner-9

Oppdretterpenger:  Oppfølgigssak som første gang ble fremmet 20. mars 2013. Kaldblodet mottar 15% i oppdretterpenger, mens varmblodsoppdretterne mottar 20%. Ref. møte med DNT og samarbeidene organisasjoner Bjerke 20.03.13. Forklaringen har vi hørt, men den holder ikke; like fullt er dette en urettferdig og godt synlig forskjellsbehandling av opdretterpenger til kaldblodsoppdretterene.

 

Regelverket for utbetaling av oppdretterpenger bør endres slik at vilkårene blir likeverdige for oppdrettere av kaldblodshester og varmblodshester.

Blir oppdretterene ivaretatt ved storløp?

Vi har i år hatt tilfeller, hvor vi har sett at oppdretterne  til kaldblodshetene ikke ble ivaretatt slik som det er foreslått fra DNT vedr. presentasjon under storløp. DNT`s klare strategi her er at oppdretterne skal settes «pris på» på lik linje med andre under slike løp både når det gjelder presentasjon av deltakere i slike løp, og gave premie på seremoniplass. Hva kan DNT gjøre for å påse at oppdretterne framover blir satt pris på lik linje med andre ?

Cup finale 2013

Den norske kaldblodshestens rammevilkår: Oppfølgigssak som første gang ble fremmet 6.juni 2013. I lederen Trav & Gallopp Nytt anføres det at (sitat) «Det er gigantiske penger i omløp i storløpene for kaldblodshestene om dagen.»  Jo, vel og bra! Det er så fortjent, og noe som alle kaldblodsentusiaster setter pris på. Men – i forhold til hva?  Premienivået for norske varmblodstravere ligger vesentlig høyere, i hvert fall på helårsbasis.

Med utgangspunkt i statistikker utarbeidet av NR og DNT har vi vurdert utviklingen i premier i løp og innkjørte penger både for kaldblods- og varmblodshester i siste 10-års periode. Kaldblodet er den tapende part, og de siste 2-3 årene har det skjedd en klar dreining i mønsteret i favør varmblodshesten. Denne utviklingen er en alvorlig tankevekker for kaldblodsentusiaster og for kaldblodssportens framtid.

Der er sagt gjentatte ganger, og det råder en omforent enighet om at kaldblodshesten er grunnfjellet i norsk travsport. Både som tradisjonsbærer og kulturbærer bidrar den til å vedlikeholde og til å stimulere interessen for all norsk hestesport. Den norske kaldblodshesten må derfor tilbys rammevilkår som sikrer interessen for travsport over hele landet.

Varmblod og kaldblod må derfor likestilles.

Veikle Balder møter forståelse for sakene som legges fram for DNT, og foreningen kommer frammover til å ha møter med DNT for å prøve å bli enige om gode løsninger.

Styret i Veikle Balder ved leder Hans Emil Hansen.