DNT s Høstkonferanse 2013

“Prosjekt Banedrift”

 Høstkonferanse

Veikle Balder v/ leder Hans Emil Hansen var tilstede under DNT`s Høstkonferanse på som ble avholdt på Gardemoen sist helg.

Prosjekt Banedrift er en av DNT s store saker. Her handler det om å samle hele Trav Norge slik at sporten rasjonaliseres og effektiviseres. Dette er en høyest prioritert oppgave for DNT. Og det er en oppgave som Landbruks- og Matdepartementet ha pålagt sporten. I en organisasjon som DNT vil dette nødvendigvis ta tid å få på plass. Lenger tid enn i det private næringsliv. Her er mange meninger, som tydelig kom fram under møte. Og det dreier seg om maktkamp. Etablerte, i maktposisjoner gir ikke fra seg makten de sitter på uten videre. Det ble en samlet enighet om at DNT skal gå videre med prosjekt banedrift, mens Vestfold, Buskerud, og Telemark fikk klarsignal om å sitt regionaliseringsprosjekt.

Alle innen trav og galoppsporten må innstille seg på forandring i årene som kommer. Derfor må det nødvendigvis komme avgjørelser som kan være tunge og svelge for noen, men samtidig helt nødvendig for at sporten videre skal sikres for framtiden.