Vårnummeret 2019 er på vei til postkassene i disse dager!

Veikle Balders Vårnummer 2019 er på vei til medlemmenes postkasser.

Vårnummeret 2019 er ferdig fra trykkeriet og ble sendt til postsystemet 24. april. Tradisjonen tro er også dette Vårnummeret et temanummer. Denne gangen er temaet kaldblodshestens eksteriør. Temaet belyses fra ulike synsvinkler og synspunkt, fra tidligere tiders eksteriøravvikelser til hva som er et ønskelig eksteriør i dag. I bladet er det også en utførlig artikkel om kaldblodshestens fargemangfold. Innavl er et hett tema i tiden og i dette bladet. En annen artikkel handler om våre dagers kaldblodsdronning, Ulsrud Tea. Som vanlig inneholder også dette Vårnummeret en oversikt og kontaktinfo til Veikle Balders rabatthingsteordning.

Vårnummeret 2019 er finansiert av annonsesalg. Bladet inneholder annonser for en rekke spennende avlshingster og viktige leverandører for travsporten. Vi håper at annonseringen skal lønne seg gjennom lesernes etterspørsel!

Veikle Balders Vårnummer 2019 har kommet til gjennom et utmerket samarbeid med Trav- og galoppnytt, layout og annonser samt Land Trykkeri AS som står for trykking og utsending. Takk for tålmodigheten og velviljen med amatører i faget!

Hvert år får vi et antall blader i retur. I praksis kommer det alltid av at medlemmer har byttet adresse. Ta kontakt dersom bladet uteblir i postkassa, slik at vi får oppdatert medlems info!

På vegne av redaksjonskomiteen ønsker jeg alle god lesing!

Vidar Arnesen

Redaktør