Resultatliste Landsfinalen 2015

 

Dagens Hest: Tintin

TGNs mønstringspokal: Ole Håvard Lerberg, som mønstret Tintin

 

Hingster Hopper
1. Tintin 1. Lustra Ida
2. Horgen Lynet 2. Spang Kosila
3. BB Viking 3. Thess Prinsessa
Dag Jo Alsaker Mai
Gikling O.L. Dreng Stjerna
Kringlers Odin Tin Mai
Ness Tjo Bjørn Tin Sula
Tveten Jo Frisk Bris
Smedheim Aron Nord Skade
Spydomann Ø.K. Viggjerva
Stjerne Bork Nord Børrea
Liheim Freddy Dag Tora
Skjetneteddy Stein Alma
Solfrikk Brødsjø Frida
Jervar Stjerneiris
Vill Modin Erna T.
S.K.’s Bukefalos Lauvås Tulla
Stjerne Spik Solør Frøkna
Stølefoss Bekka
Hanse Lita