Årsmøte i Sleipner og norsk seier i Sleipner Cup

Vår svenske søsterorganisasjon Sleipner avholdt lørdag 2. juni sitt årsmøte i Borlänge, og Veikle Balder ved leder Hans Emil Hansen var invitert til å overvære møtet. 

Hansen orienterte forsamlingen om Veikle Balder, at det i Norge er DNT som har hatt og har det overordnede ansvar for kaldblodshesten. Han påpekte viktigheten av at Veikle Balder nå er etablert, og at foreningen nå har passert 200 medlemmer. Også at Veikle Balder har en god dialog med både DNT og Norsk Hestesenter var et viktig poeng. 
Samarbeidet med Sleipner er viktig for Veikle Balder, og noe Hansen vil prioritere å bygge videre på. Både Sleipner og Veikle Balder jobber for felles sak «kaldblodshesten» Stikkordet må derfor bli samarbeid til felles beste, samt fokus på populasjon for rasen fremover.

Det var god oppslutning på årsmøtet, representanter fra 14 avdelinger rundt om i landet til stedet Foreningen hadde nå 2370 medlemmer. Det ble enstemmig gjenvalg på leder Marita Arvidsson fra Töcksfors for ett år til. Det var forslag på medlemsavgift til «familiemedlemskap». Det ble enstemmig vedtatt, og innføres fra 2013. Blant innkomne forslag til møtet var også et ønske om å se til Norge og innføre flere tidsløp.
Det kom et forslag om en kaldblodsauksjon i forbindelse med den svenke kriterieauksjonen.
 
Kvelden før årsmøtet var det V65 på Romme fredag, med bl.a. Sleipner Cup. Det ble norsk seier, da Tekno Odin og Øystein Tjomsland vant overlegent.
Hoppeavdelingen gikk til Troja Tabac.