BEGGE KLASSER I LANDSFINALEN 2020 ER FULLE!

Olav, vinneren av hingsteklasse Landsfinalen 2019

BEGGE KLASSER I LANDSFINSLEN 2020 ER FULLE!
Det finnes dog PLASS TIL HINGSTER PÅ RESERVELISTA.
Hoppene sin reserveliste er full.
Hingster som ønsker å stå på reserveliste må melde og betale som beskrevet i invitasjonen.
De hester som står på reserveliste og som ikke kommer med i Landsfinalen vil få innmeldingsavgiften tilbakebetalt etter innmeldingsfristens utløp (1/9-20).
I morgen kommer det Mail til innmeldere av alle hester som er meldt med beskjed om de har fått plass eller er på reserveliste. De 40 første hopper resp hingster som betalte har sikret plass i Landsfinalen 2020. Veikle Balder er overveldet og glade for den store responsen vi har fått og ønsker alle hjertelig velkomne til en festhelg på Biri 9-10. oktober!