Blakke svenske engler

Flott fargeprosjekt i Sverige.

 

Blakke svenske engler.

 

Kaldblodsmiljøet i Sverige er mangfoldig. Man er ikke bare interessert i hastighet og eksteriør. Entusiastene Anna Berglund og Hans Erik Uhlin har fattet interesse for kaldblodshestenes farger, og spesielt utrydningstruedne fargeanlegg! I 2009 startet de prosjektet ”kallblodsanglar” med den hensikt å redde de utrydningstruede fargeanlegg hos kaldblodshesten.

Deres virksomhet er bygget opp rundt kaldblodshoppa Pia Hulteby. Hun har en spesiell farge, nemlig ekte blakk. Pias far er Pål Lunar mens hennes mor er Gusta, etter Bestmin. Hvor kommer så denne spesielle fargen fra? Den kommer fra Pia Hultebys mormor Augusta. Augusta var en god løpshest på 1960 tallet og tjente ca 130000kr. Hun bar fargen rødblakk. Hennes datter Gusta fikk to avkom, helsøstrene Pia Hulteby og Hulte Tindra, som begge bærer det blakke fargeanlegget. Begge disse hoppene er aktive i avlen og det er gledelig at disse ser ut til å nedarve sine fargeanlegg.

Hva er en blakk hest? I Norge er vi godt kjent med blakke hester gjennom vår nasjonalhest fjordingen. Blakke fjordinger, som er de fleste, kan være brunblakk, ulsblakk, rødblakk eller gulblakke. Fargeanlegget kjennetegnes av ålen og midtstolen. Ålen er en stripe som går fra manen til halen i hestens midtlinje. Midtstolen er den mørke stripa midt i manen. Blakke hester har også mørke ”sebrastriper” på beina og ørene er som regel mørke lengst ut. Fjordingen har også Njålsmerke som er en brun eller svart flekk på underkjeven.

Hvordan er virksomheten organisert? Det er mulig å bli en kaldblodsengel. Det innbærer at du blir andelshaver i et avkom etter Pia Hulteby og på den måten er med å støtte arbeidet med å bevare det utrydningstruede fargeanlegget. Etter to år besluttes det om avkommet skal travtrenes eller ei. Det er opp til andelslaget. For pris og betingelser se linken lenger ned i artikkelen.

Gleden var stor da Pia Hulteby fødte ei museblakk hoppe etter Briskeby Philip i 2010. I år er Pia Hulteby erklært drektig med Dotterud Teddy. Måtte det bli en brunblakk avlshingst som virkelig kan spre sine fargeanlegg videre!

Veikle Balder beundrer englenes arbeid og ønsker lykke til videre. Mer om prosjektet kan dere lese på www.kallblodsangel.se

 

Fredrik Eng