Bondefangeri?

 

I forbindelse med Veikle Balders Generalforsamling 2018 ble det under punktet ”Åpen post” påpekt enkelte forskjeller i de økonomiske betingelsene for rasene fra flere medlemmer. Styret besluttet derfor å gå videre med dette. Vi etterspurte bakgrunnsinformasjon fra DNT. Det har vi mottatt. Vi har også hentet tallmateriale fra DNTs egne statistikker. Vi har sett på forskjellen mellom rasene vedrørende oppdretterpenger samt forskjellen mellom Innskudd og utbetaling i premiesjansen og klasseløpene. Les hele saken i PDF-filen nedenfor.

 

De tall Veikle Balder har fått fram ble i dag 22/3-18 publisert i Trav og Galopp Nytt som et «Innspill» og saken ble også utførlig kommentert i bladets leder av Trus Gravdal Pedersen. I PDF filen nedenfor gjengis hele saken skrevet av Veikle Balder leder Fredrik Eng. I TGN manglet det en tabell, men her er alt bakgrunnsmateriale med.

 

Les saken i PDF-filen HER!