Coronapandemien; Den nye situasjonen.

Veikle Balder, travsporten, Norge og hele Verden påvirkes nå kraftig av Coronaviruspandemien som sprer seg over hele kloden. Torsdag denne uken stengte myndighetene alle skoler, barnehager og idrettsaktiviteter og skjerpet karantenebestemmelsene. Fredag ble det klart at også alle travløp ble avlyst, i første omgang for 14 dager. Norsk Hestesenter opplyste samtidig at alle utstillinger planlagt fram til 1. august er avlyst. Mandag stenges persontrafikken via fly og båt ut og inn av landet og grensekontrollene skjerpes. Det er myndighetenes største inngrep på privatpersoner og næringsvirksomhet i fredstid. Mange mennesker i landet er smittet av coronaviruset og smittetallene øker stadig. Flere og fler blir syke. Vi er bare i starten av pandemien. Man er også redd for at kapasiteten i sykehusene skal sprenges og at ikke alle som trenger det kan få den hjelpen de behøver. Det er stor risiko for at mange vil dø av Covid19, særlig eldre eller personer med underliggende sykdommer. Dette er en alvorlig situasjon. Det er store utfordringer samfunnet og helsevesenet står ovenfor. Det er umulig å kunne spå hvordan dette vil ramme oss.

Akkurat nå vet vi heller ikke hvordan dette vil påvirke arrangementene til Veikle Balder, men det er en bagatell i den store sammenhengen. Veikle Balder vil følge myndighetenes råd og anbefalinger. Samtidig vil vi sørge for å gi dere medlemmer god informasjon om hvilke løsninger det blir for våre arrangement, så fort vi har fått klarhet i det. Foreløpig er det første kvalifiseringsløpet i Veikle Balder Cup avlyst, men vi håper det skal gå og kjøre det og øvrige i serien senere. Akkurat nå er det dog for mye som er usikkert til at vi kan komme med noen informasjon om dette. Det samme gjelder Veikle Balders Landsfinale, der første halvårs kvalifiseringer er avlyst. Se linker fra DNT og NHS nedenfor for mer informasjon.

I denne vanskelige situasjonen må alle forholde oss til myndighetenes råd og bestemmelser, hjelpe de som behøver det og være gode medmennesker. Vi må ta vare på hverandre og hjelpe hverandre!

Håper dere alle har det bra!

Med vennlig hilsen Målfrid Vatne

Leder Veikle Balder.

Nyttige linker:

Folkehelseinstituttet – www.fhi.no   og  www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Helsedirektoratet – www.helsedirektoratet.no
Regjeringen – www.regjeringen.no

Mattilsynet: www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/

DNT: www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2020/Mars/Koronavirus-Sporsmal-og-svar/

NHS utstillinger: www.nhest.no/vaarens-utstillinger.6294639-467706.html

NHS allmenne råd om bevegelse i staller etc: www.nhest.no/hestevelferd-i-koronasituasjonen.6294924-467706.html