Det har gått 10 år siden Veikle Balder ble stiftet.


I dag, 28. august, er det 10 år siden stiftelsesmøtet på Toftemo fant sted. Fra den dagen har oppslutningen om Veikle Balder vokst kontinuerlig. Nylig rundet vi 1000 medlemmer.

Aktiviteten i foreningen har økt tilsvarende. I dag er Veikle Balders Landsfinale, Veikle Balder Cup, Veikle Balders Rabatthingster og medlemsbladene våre godt etablert i kaldblodsfolkets bevissthet. Det siste prosjektet, Veikle Balders Allsidighetscup og den øvrige satsingen på allsidig bruk av kaldblodstraveren, er også i ferd med å bli noe stort.

I løpet av de 10 årene Veikle Balder har eksistert, har vi bygget oss en solid travpolitisk plattform. Vi har blitt berømmet for vår positivitet, konstruktivitet og vår evne til å dokumentere de travpolitiske sakene vi fremmer. Det har vært vår intensjon, og vi er glade for å ha lyktes med det.

Det er mange som har lagt ned stor innsats i Veikle Balder opp gjennom de 10 årene. Det sittende styret ønsker å rette en stor takk til dere alle som har bidratt til at organisasjonen Veikle Balder har blitt det den er i dag. Sammen skal vi vokse og bli enda sterkere i framtiden!

Med jubileumshilsen

Styret i Veikle Balder

Styret 2020: f.v. Lasse Holmen, Egle Morstad, Målfrid Vatne, Renate Ugelstad og Vidar Arnesen. Foto: Arild Hansen