Det nye styret i Veikle Balder 2020.Målfrid Vatne ble valgt til ny leder og Vidar Arnesen ble nestleder, Renate Ugelstad ble nytt styremedlem. Styret takker for tilliten og gleder seg til oppgavene som kommer.

Lasse Holmen    Egle Morstad    Målfrid Vatne    Kjersti Løvseth    Renate Ugelstad    Vidar Arnesen
Foto: Arild Hansen
Lasse Holmen Egle Morstad Målfrid Vatne Kjersti Løvseth Renate Ugelstad Vidar Arnesen
Foto: Arild Hansen
Målfrid Vatne ble valgt til ny leder og Vidar Arnesen ble nestleder, Renate Ugelstad ble nytt styremedlem. Styret gleder seg til å ta fatt på alle de ulike oppgaven Veikle Balder er involvert i. Styret vil fortsette å arbeide for at kaldblodshesten blir ivaretatt som den kulturbære den er, som en av våre nasjonale hesteraser og at den får den plassen den fortjener i avl, oppdrett og løpssammenheng.