Diverse fra Generalforsamlingen

Forprosjektet på Wången som Sara Ringmark fortalte om på Generalforsamlingen kan du lese mer om her: http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/institutionen-for-husdjurens-utfodring-och-vard/nyheter-huv/unghaststudie/