Dokumentene til Veikle Balders Generalforsamling 2021 er tilgjengelige her.

Selve Generalforsamlingen vil finne sted 24.03.2021 kl. 19.00 på Microsoft Teams.

Link til oppkobling til Generalforsamlingen sendes registrerte møtedeltakere på e-post i god tid før møtet. Sammen med påloggingslinken vil det følge veiledning til pålogging til Microsoft Teams og kjøreregler for gjennomføring av nettbasert Generalforsamling. Alle saksdokumentene vil også være vedlagt e-posten.

Vi ber om at alle som ønsker å delta på Veikle Balders Generalforsamling 2021 registrerer seg med fullt navn og e-postadresse innen 17. mars til [email protected]

Dokumentene ligger her:

Innkalling til Generalforsamling 24.03.2021

Styrets Årsberetning 2020

Saldo balanse – Veikle Balder 2020

Kommentarer til regnskapet for Veikle Balder 2020

Budsjett 2021

VB Valgkomiteens innstilling 2021

Innkomne forslag Veikle Balders Generalforsamling 2021