En stor takk sendes til Mathias Skrugstad

Mathias Skrugstad har vært Veikle Balders sekretær siden sekretærfunksjonen ble vedtatt på generalforsamlingen 2015. I det siste har Mathias fått ny jobb, og den krever såpass mye tid at han ikke lenger ser seg i stand til å ivareta sekretærfunksjonen i Veikle Balder. Inntil videre ivaretas sekretærfunksjonen av styremedlemmene.

 

Styret retter stor takk til Mathias for den innsatsen han har lagt ned for foreningen!

 

wikvinni jpg 2016Mathias (til venstre) på oppdrag for Veikle Balder på sermoniplass på JGP-fredagen 8. juli -16