Føll og dets første timer

Til glede for gamle og nye medlemmer i disse føllingstider, presenterer vi igjen en meget inngående atikkel om føllets første timer, ført i penn av vetrinær Målfrid Vatne.

et kaldblodsføll kommer til verden