Føllavgift Rabatt til Veikle Balders Medlemmer

Veikle Balder har kontaktet hingstholdere og hingsteeiere for rabattordning på føllavgiften for Veikle Balder medlemmer. Ordningen er tenkt for å stimulere til økt oppdrett. Svarfristen for hingsteeierene/hingstholdere er satt til 15  oktober.

Fristen er forlenget til etter Kåringa på Biri! (Fortsatt mulighet til å melde på din hingst!)

 

Myr Faksen
Myr Faksen Veikle Balder Rabatthingst for 2014

Oppdrett er meget viktig. Mange av foreningens vel 300 medlemmer driver med oppdrett i tilknytning til trav. Vi har de siste åra sett en utvikling som går i retning at mange ikke bedekker hoppene sine, og statistikkene bekrefter dessverre denne tendensen. Foreningen ønsker derfor å iverksette et tiltak for Veikle Balder’s medlemmer som innebærer en rabattordning på avlshingster for året 2014. Det er en rabattordning på kr 1000.- pluss mva for de som ønsker å bli med på dette. Det betyr at et medlem i Veikle Balder som bedekker med en avtaleregistrert Veikle Balder hingst vil få 1000,-  pluss mva i rabatt på føllavgiften. Rabattordningen fungerer på den måten at hingstholder og/eller hingsteier gir kr 1000,- pluss mva i rabatt direkte på føllavgiften til Veikle Balder medlemmer.

Prins Juvventus
Prins Juventus Veikle Balder Rabatthingst for 2014

Hingster som blir med i rabattordningen vil bli presentert i en egen hingstekatalog på denne hjemmeside, videre vil det finnes en stadig oppdatert liste over disse hingstene som distribueres til våre medlemmer. Veikle Balders rabatthingster vil også få en rimeligere pris ved annonsering i Veikle Balders Landsfinale katalog og Veikle Balders Julenummer (Medlemsblad) OBS fortsatt mulighet til å være med på annonse i Julenr for de som ikke allerede er med. SISTE FRIST 1. DESEMBER.

 

Keik Jo
Keik Jo Veikle Balder Rabatthingst for 2014

Det kommer stadig til hingster på Rabattavtalen till Veikle Balders Medlemmer:

Hingstene som er påmeldt pr 25/11-13 er:

Keik Jo

Prins Juventus

Myr Faksen

Voje Faks

Troll Kos

Norheim Svenn

Tangen Scott

Briskeby Philip

Horgen Tore

Rapp Best

Feseth Lynet

Mørtvedt Jerkeld

Bokli Eld

Raikonen

Tin Tveiten

Norheim Faksen

Tuxi Titan

Særpefanten

Hellin Faxen

Slåttodin

 – dette bør være noe for en hver smak…??

Hellin Faxen Veikle Balder Rabatthingst 2014
Hellin Faxen Veikle Balder Rabatthingst 2014

Mer info om hingstene  kommer bla.  i Hingstekatalog på hjemmesiden til Veikle Balder på nyåret. Se også bilder etc på Veikle Balders Facebook sider.

Slåttodin Veikle Balder Rabatthingst 2014
Slåttodin Veikle Balder Rabatthingst 2014