Føllkampanje!

Agria er en av Veikle Balders samarbeidspartnere. Som medlem av Veikle Balder får du nå 10% føllrabatt. Med på kjøpet får du også en fin føllgrime med refleks. Det er også mulighet for videreføring av denne forsikringen ved salg av føllet.