Protokoll fra generalforsamling 25. februar 2017.

Protokoll fra generalforsamling 20. februar 2016.

Protokoll fra generalforsamling 28. februar 2015.

Protokoll fra generalforsamling 8. mars 2014.

Protokoll fra generalforsamling 23. februar 2013.

Protokoll fra generalforsamling 24. mars 2012.

Protokoll fra generalforsamling 2. april 2011.

Protokoll fra stiftelsesmøtet 28. august 2010.