Veikle Balders Hederspris ble til i 2013, og kan tildeles hesteeiere, oppdrettere og personer som organisasjonsmessig har gjort en særlig fortjenestefull innsats, i samsvar med foreningens formål:

 

§ 1 FORMÅL
Foreningen har som formål å fremme utviklingen av kaldblodshesten bl.a. gjennom:
– Å fremme avlsarbeidet på en måte som ivaretar hestens allsidighet til beste for samfunnet.
– Å ta vare på hestens konkurransemuligheter.
– Å spre opplysninger om kaldblodshesten, samt å samle personer som er interessert i kaldblodshesten.
– Å via utdanning og ungdomsarbeide skape interesse og ressurser med formål å bevare den kulturbærer kaldblodshesten er.

 

Vedtak som tildeling gjøres av styret, og foreningens medlemmer kan fremme forslag på aktuelle kandidater. Tildeling skjer på Veikle Balders ordinære generalforsamling.