Veikle Balders Hederspris gikk i 2014 til Jan Schou og Jon A. Høgstad

 Diplom hederspris 2014

Veikle Balders Hederspris ble utdelt for første gang i 2014. For å vise til at Veikle Balder setter pris på det arbeidet som har vært gjort for kaldblodshesten i en årrekke, ble Jahn Schou og Jon A. Høgstad hedret under generalforsamlingen til Veikle Balder på Bjerke lørdag 8. mars 2014. Prisen besto av et flott diplom og en gravert glassvase. Jan Schou var tilstede og mottok heder og ære, mens Jon A. Høgstad var dessverre forhindret fra å komme, og fikk utdelt Hedersprisen ved en senere anledning.

 

JS takker

Jan Schou mottar Veikle Balders Hederspris fra Veikle Balders styreleder Hans Emil Hansen. Jan Schou mottar Veikle Balders Hederspris fra Veikle Balders styreleder Hans Emil Hansen.