– Denne foreningen skal tjene trav-Norge på det grunnleggende plan, men kaldblodshesten spesielt. Vi skal jobbe for at denne foreningen blir noe som Det Norske Travselskap ikke kan klare seg foruten om ti år, sa Tor Finstad på Veikle Balders stiftelsesmøte på Toftemo sommeren 2010. I dag, 6 ½ år senere, har Veikle Balder nådd langt i å nå denne målsettingen. Tor har vært en svært viktig faktor for at Veikle Balder har nådd sin posisjon og størrelse. Vi har blitt en forening som DNT tar med på råd og lytter til. Tor har lagt ned et enormt arbeid for foreningen, målt i både tid og betydning. Styret har derfor valgt å gi Veikle Balders Hederspris 2017 til Tor Finstad.

 

Tor Finstad

 

Tor har hatt ulike roller i Veikle Balders styre. Han har vært leder, nestleder, kasserer og sekretær. Tor ble valgt inn i det første styret, sommeren 2010, og satt siden sammenhengende i styret til han gikk ut på generalforsamlingen 2016. Det betyr ikke at Tor sitter med hendene i fanget. Han er fortsatt sterkt engasjert i Veikle Balder og spesielt i vår Landsfinale. Tor har vært en arbeidsmaur og viktig pådriver for Veikle Balders Landsfinale. Han skal ha en stor del av æren for at Landsfinalen har nådd den statusen og oppslutningen som den har fått. Tor ble da også gjenvalgt som medlem av utstillingskomiteen på Generalforsamlingen 25. februar.

 

Dommerene dømmer Arja Oda

 

En mer utfyllende presentasjon av Tor og hans liv i hestens tjeneste vil bli publisert i Vårnummeret i 2017.