GENERALFORSAMING 28. FEBRUAR, BJERKE

vinter

Kaldblodsforeningen Veikle Balder

innkaller til Generalforsamling

Lørdag 28.februar 2015 kl. 18.00. i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane, Oslo.

SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av møteinnkalling
 2. Valg av sekretær, og 2 personer til å underskrive møteprotokollen.
 3. Godkjenning av årsmelding.
 4. Godkjenning av årsregnskap.
 5. Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram for generalforsamlingen)
 1. Valg av 2 styremedlemmer for to år. (På valg er Målfrid Vatne og Jonas Vevle )
 2. Valg av foreningens leder for et år.
 3. Valg av 3 varamedlemmer til styre i nummerrekkefølge
 4. Valg av nytt medlem for 3 år i valgkomiteen, samt varamedlem
 5. Valg av to revisorer, samt en vararepresentant.
 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer.
 1. Fastsettelse av neste års medlemskontingent i foreningen
 2. Behandling av evt. innkomne saker fra styre og medlemmer

Saker som ønskes fremmet, må være styret i hende seinest 4 uker før generalforsamlingen.

Veikle Balders generalforsamling 2015 er lagt i tilslutning til Bjerke travbanes V75 stevne, hvor kaldblodets tradisjonsrike storløp –  Jacob Meyer og Kongepokalløpet skal kjøres.

Merk deg også: Samme dag og samme sted kl. 11.00 – 12.30 arrangerer Veikle Balder et

                                 faglig miniseminar om kaldblodshestens videreutvikling – avl og innavl.

 

Påmelding til generalforsamling  gjøres til Veikle Balders  e-post adresse: [email protected]         evt. til Tor Finstad (tlf.41 67 11 21) eller Målfrid Vatne (tlf. 90 71 69 01)

Påmeldingsfrist:  søndag 22. februar 2015. Følg med på vår egen hjemmeside: www.veiklebalder.no

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!