Generalforsamling i Veikle Balder vil bli avholdt 24.03.2021 på den digitale platform Teams. Innkallingen med saksliste ligger her.