Generalforsamling lørdag 22 februar kl. 18.30!

Kaldblodsforeningen Veikle Balder innkaller til Generalforsamling
lørdag 22. februar 2020 kl. 18.30 på Thon Hotell Linne, Oslo
 
Saksliste:

1)        Godkjenne møteinnkalling og saksliste

2)        Valg av ordstyrer

3)        Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen.

4)        Behandle og godkjenne styrets årsmelding

5)        Behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjettforslag for kommende kalenderår.

6)        Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår

7)        Foreta valg i følgende rekkefølge:

-leder for ett (1) år

-øvrige styremedlemmer

-nestleder blant styrets medlemmer

-varamedlemmer til styret

-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem

-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)

-redaksjonskomité

-utstillingskomité

6)        Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær

8)        Innkomne saker fra styre og medlemmer.

 

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende 4 uker før generalforsamlingen, altså innen 25.01.2020.

 

Saksliste og tilhørende dokumenter vil bli publisert en uke før generalforsamlingen på www.veiklebalder.no.

 

Veikle Balders Generalforsamling 2020 finner sted i forbindelse med V75 og Laumb-løpet på Bjerke.

Bestilling av rom på Thon Hotell Linne kan gjøres via telefon 23170000. Oppgi referansenummer 28779277 for å få Veikle Balders rabatt. Rom må bestilles før 8. februar for å få denne rabatten.

Det blir felles middag etter Generalforsamlingen. Styret håper at så mange som mulig blir med på en hyggelig middag i kaldblodshestens tegn! Påmelding til middag gjøres til Veikle Balders e-postadresse, [email protected] eventuelt til Egle Morstad, tlf. 417 53 577 eller Kjersti Løvseth, tlf. 913 27 366 innen 8. februar. Vennligst oppgi eventuelle matallergier ved påmelding. Prisen vil ligge på rundt kr. 450,- pr. person.

P.s. Det arrangeres Oppdretterseminar samme helgen 21.02 – 23.02 på Linne. Programmet til Oppdretterseminaret kommer senere.

 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!