Generalforsamling i Veikle Balder 24 februar 2018.

Kaldblodsforeningen Veikle Balder innkaller til Generalforsamling lørdag 24. februar 2018 kl. 18.00 på Thon Hotell Linne, Oslo

 

Saksliste:

 

1)         Godkjenne møteinnkalling og saksliste

2)         Valg av ordstyrer

3)         Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen.

4)         Behandle og godkjenne styrets årsmelding

5)         Behandle og godkjenne styrets årsregnskap.

6)         Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår

7)         Foreta valg i følgende rekkefølge:

-leder for ett (1) år

-øvrige styremedlemmer

-nestleder blant styrets medlemmer

-varamedlemmer til styret

-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem

-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)

-redaksjonskomité

-utstillingskomité

6)         Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær

8)         Innkomne saker fra styre og medlemmer.

 

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende 4 uker før generalforsamlingen.

 

Saksliste og tilhørende dokumenter vil være publisert en uke før generalforsamlingen på www.veiklebalder.no.

 

 

Veikle Balders Generalforsamling 2018 finner sted samme dag som Bjerkes V75-stevne, da kaldblodets tradisjonsrike storløp, Lars Laumbs Pokalløp, skal kjøres.

 

Bestilling på Thon Hotell Linne gjøres via telefon 23170000. Oppgi rabattkode 25311996 for å få Veikle Balders rabatt. Priser blir da kr. 1035,- for enkeltrom og kr.1235,- for dobbeltrom pr. natt. Rom må bestilles før 10.02.18 for å få denne rabatten.

Det blir felles middag etter Generalforsamlingen. Styret håper at så mange som mulig blir med på en hyggelig middag i kaldblodshestens tegn! Påmelding til middag gjøres til Veikle Balders e-postadresse, [email protected] eventuelt til Egle Morstad, tlf. 417 53 577 eller Kjersti Løvseth, tlf. 913 27 366 innen 10. februar. Vennligst oppgi eventuelle matallergier ved påmelding. Prisen vil ligge på rundt kr. 450,- pr. person.

 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!