Generalforsamling Veikle Balder på Bjerke 8. mars kl. 1800

Generalforsamling Veikle Balder

Bilde fra Generalforsamlingen i 2013
Bilde fra Generalforsamlingen i 2013

                       

Lørdag 8.mars 2014 kl. 18.00. Sted: Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Oslo.

SAKSLISTE:

 1. 1.     Godkjenning av møteinnkalling
 2. 2.     Valg av sekretær, og 2 personer til å skrive under møteprotokollen.
 3. 3.     Godkjenning av årsmelding.
 4. 4.     Godkjenning av årsregnskap.
 5. 5.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram for generalforsamlingen)
  1. a.      Valg av 3 styremedlemmer for to år. (På valg er Tor Finstad, Hans Emil Hansen og Ole Christian Ødegaard)
  2. b.     Valg av foreningens leder for et år.
  3. c.      Valg av foreningens nestleder for et år
  4. d.     Valg av 3 varamedlemmer til styre i nummerrekkefølge
  5. e.     Valg av nytt medlem for 3 år i valgkomiteen, samt varamedlem
  6. Valg av to revisorer, samt en vararepresentant.
  7. g.      Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/ sekretær
  8. 6.     Fastsettelse av neste års medlemskontingent i foreningen
  9. 7.     Behandling av innkomne saker fra styre og medlemmer.

 Saker som ønskes fremmet må være styret i hende 14 dager før generalforsamling.

 

Veikle Balders generalforsamling 2014 er lagt i tilknyning  til Bjerke travbanes V75 stevne, der kaldblodets storløp –  Jacob Meyers pokalløp og Kongepokalløpet skal kjøres.

Påmelding til generalforsamling gjøres til Veikle Balders styre ved:

Hans Emil Hansen (tlf. 91 76 93 51) eller Målfrid Vatne (tlf. 90 71 69 01)

Alternativt sender du e – post til: [email protected]

Frist til påmelding innen mandag 25. februar2014

Se forøvrig program for alle andre aktiviteter denne kaldblodshelga på Bjerke Travbane s hjemmeside. Veikle Balder kommer til å legger ut program på hjemmesida: www.veiklebalder.no

Overnatting:

Veikle Balder s medlemmer har avtale om overnatting på Thon Hotell Linne ved Bjerke

Bestill direkte til Thon Hotell Linne på  tlf. 23 17 00 00. Henvis til Veikle Balder

Romblokk ( med booking nr. 7733223 )

Pris er pr natt i enkelt rom kr 529,- Pris for to pr natt i dobbelt rom kr 729,-

Booket 30 rom. «Først til mølla» Prisen på overnatting inkluderer frokost og gratis parkering.

Det vil etter generalforsamling lørdag bli 2 retters middag på Linne Hotell

Pris middag 345,-

Påmelding til middag gjøres ved:

Hans Emil Hansen (tlf. 91 76 93 51) eller Målfrid Vatne (tlf. 90 71 69 01).