Hei alle medlemmer i Veikle Balder!

Valgkomiteen er i full gang med å sette sammen styre og komiteer. I den forbindelse ønsker vi å henvende oss til medlemsmassen for å finne aktuelle kandidater. Vi ønsker forslag på kandidater til alle verv, spesielt komiteene. 

Valgkomiteen ønsker forslag på tillitsvalgte som:

– har et glødende engasjement for kaldblodshesten

– har godt humør og gode samarbeidsevner

– har evne til å arbeide målrettet og strukturert, alene og i et team

– kan delta i planlegging og praktisk gjennomføring av ulike prosjekter

– i perioder akseptere stor arbeidsmengde

– kan delta i annonsesalg og sponsorverving

Til utstillingskomiteen leter vi etter noen som:

– har stor interesse og engasjement for å jobbe med utstilling

– kan delta i planlegging, forberedelser, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av Landsfinalen

Til redaksjonskomiteen, som har ansvar for utgivelsene Årskavalkaden og Vårnummeret, leter vi etter noen som:

– har god skriftlig formidlingsevne

– kan delta i korrekturlesing

Til allsidighetskomiteen (ny komité, eget forsalg på generalforsamlingen i 2021) leter vi etter noen som:

– har stor interesse og engasjement for å jobbe med allsidighetsprosjektet for kaldblodstraveren

– har mulighet for fysisk oppmøte og arbeid ved ulike arrangementer

Aktuelle kandidater må være medlem av Veikle Balder innen 31.12.20 for å være valgbare på generalforsamlingen. Forslag sendes til valgkomiteens leder Cecilie H. Andersson [email protected] innen 12. februar.