Målet med avlsarbeidet er å bevare og videreutvikle en konkurransedyktig sunn og frisk travhest ved å forbedre hestenes travprestasjon, holdbarhet, eksteriør med vekt på rasetype, håndterbarhet/lynne, fruktbarhet samt motvirke en for stor innavlsgrad

 

 

Bilde: Steggbest

Rasebeskrivelse av kaldblodstraveren

Størrelse: Gjennomsnittlig mankehøyde på kårede hingster er 154 cm med en viss variasjon, men bør på alle individer alltid være minst 148 cm. Farge og avtegn: Brun i alle nyanser er den vanligste fargen fulgt av svart og rød. De fleste andre farger som forekommer på hest finnes også hos kaldblodstraveren om enn i beskjeden målestokk. En del har ikke avtegn, men alle typer avtegn er vanlig.

 

Eksteriør: Kroppen sett fra siden karakteriseres av at den er langlinjert; liggende bog, lang manke, relativt kort rygg og et langt kryss. Kroppen har masse og dybde som gjør at hesten ikke oppfattes som edel, men heller ikke så massiv at den virker tung. Kaldblodstraveren er ikke lavstilt i den mening at beina oppfattes som korte i forhold til kroppens lengde og dybde. Hodet er kort, bredt og uttrykksfullt. Halsen er bredt ansatt, gjerne krum og med god lengde. Bringa er ikke bred. Beina er korrekte og dimensjonert i forhold til kroppen med markerte, tørre ledd, korte frampiper, noe rette hasevinkler og ikke for korte kodeben. Høvene er velformede med god størrelse og ikke flå. Mye tagl i pannelugg, man og hale er rasetypisk i tillegg til hovskjegg. Kjønnskarakteren er framtredende.

 

Bevegelser: Bevegelser i skritt og trav er taktmessige, energiske og veivinnende.

 

Temperament: Kaldblodstraveren kjennetegnes av samarbeidsvilje. Framføringen i bevegelsene er et uttrykk for rasens livlige temperament.

 

Les mer i avlsplanen for kaldblodstraver.