VEIKLE BALDERS RABATTHINGSTER

 

Veikle Balder har kontaktet hingstholdere og hingsteeiere for rabattordning på føllavgiften for Veikle Balders medlemmer. Ordningen er tenkt for å stimulere til økt oppdrett, ved at våre medlemmer får en noe rimeligere pris på føllavgiften på de hingster som er med i ordningen.

 

Oppdrett er meget viktig. Mange av foreningens ca 700 medlemmer driver med oppdrett i tilknytning til trav. Vi har de siste årene sett en utvikling som går i retning at mange ikke bedekker hoppene sine, og statistikkene bekrefter dessverre denne tendensen. Foreningen ønsker derfor å videreføre tiltaket for Veikle Balders medlemmer som innebærer en rabattordning på avlshingster.

 

Nytt for året er at vi har gitt hingsteeiere tilbud om å diffrensiere rabatten, slik at de med føllavgift på 10.000,- el mer gir 1.000,- + mva, og de under 10.000,- kan velge fritt mellom 500,- og 1.000,- + mva i rabatt. Merk: Du må ha betalt medlemskontingenten for 2017 før første bedekning/inseminering for å være berettiget rabatt.

 

Om man ikke er medlemmer i Veikle Balder, men ønsker å benytte seg av rabatthingst-avtalen, så går det fint å melde seg inn i foreningen.

 

TABELL OVER VEIKLE BALDERS RABATTHINGSTER 2017: 

Navn Rekord Grunnlag Oppstalling 2017 Kontakt Rabatt eksl. mva
Alsaker Piril 1.20.4ak 1.703.555 Arthur Bø 412 72 002 1000,-
Briskeby Rauen 1.20.4ak 1.730.917 Dag Erik Raastad 958 91 069 1000,-
Fjord Jerven 1.19.1ak 2.110.078 Engødegård Avlsstasjon 456 00 649 1000,-
H.G. Balder 1.224ak 2.739.572 Jon Hasle 905 57 228 1000,-
Horgen Tore 1.21,0ak 2.350.730 Jæren Hingst 971 88 960 1000,-
Järvsö Björn (SE) 1.24.6m 1.042.828 Hudik Stallion 46 761 040 933 1000.-
Jærvsørappen 1.20.3 3.375.838 [email protected] kont. på epost 1000,-
Kleppe Fanden 1.24.4vm 899.000 Jæren Hingst 971 88 960 1000,-
Lex Lodney 1.21,9ak 1.064.081 Gjermund Gravdal 917 73 481 Rabatt etter avtale
[email protected]
Lome Elden 1.22,3ak 2.311.738 Valneviken, Sverige, 00 4655591454 1000,-
frossensperm hos Spangberg, Holtan, Jæren og Blindheim avlstasjoner.
Mjølner Herkules 1.24.6.am 1.031.589 Jan Roar Mjølnerød 415 41 110 1000,-
Mjølner Komet 1.23.6vl 1.220.896 Jan Roar Mjølnerød 415 41 110 1000.-
Moe Svarten 1.23.4al 2.194.559 Lauåsen Avlsstasjon 957 33 828 500.-
Myr Faksen 1.21,2ak 3.113.885 Tone Pettersen 908 39 811 1000,-
Mørtvedt Jerkeld 1.20.0.ak 6.642.265 Langland Stutteri 930 09 504 1000.-
Norheim Svenn 1.24,0ak 1.395.504 Asak, Hege Hjelkrem 952 49 660 1000,-
Nyland 1.23,2am 777.500 Norhingst, Stavanger 907 49 224 1000,-
Odins Kjempe 1.24.0ak 1..10.936 Spang-Berg Hingstestasjon 997 44 310 2000,-
Prins Juventus 1.21,0ak 1.992.134 Øystein Mælen 908 78 822 1000.-
Rossi 1.23,2ak 822.303 J. K. Rundberget 950 46 914 1000,-
Skibber 1.22.9ak 961.629 Eivind Gravdal 917 52 598 1000.-
Slåttodin 1.23,3ak 744.181 Nils Olav Holm 908 87 750 1000.-
Stiv Kuling 1.23.2ak 1.260 250 Eivind Gravdal 917 52 598 1000.-
Tina Blessen 1.25.7am 684.967 Lauåsen Avlstasjon 957 33 828 1000.-
Tuxi Titan 1.21,9ak 1.591.818 Svein Olav Ruud 902 07 380 1000,-
Voje Faks 1.20,7ak 1.800.729 Øverdal Stutteri 947 80 254 1000,-
Wik Stjernen 1.20.8Ak 3.083.522 Spang-Berg Hingstestasjon 997 44 310 1000,-

 

Alsaker Piril

Briskeby Rauen

Fjord Jerven

H.G. Balder

Horgen Tore

Jærvsø Bjørn

Jærvsørappen

Lex Lodney

Lome Elden  (elitehingst)

Mjølner Herkules

Mjølner Komet

Moe Svarten

Myr Faksen

Mørtvedt Jerkeld

Norheim Svenn

Nyland

Odins Kjempe

Prins Juventus

Rossi

Skibber

Slåttodin

Stiv Kuling

Tina Blessen

Tuxi Titan

Voje Faks

Wik Stjernen

 

Er det noen hingsteeier som vil være med, og ikke har blitt kontaktet, send en mail til [email protected].