Innkalling til Generalforsamling 23.februar 2019

Kaldblodsforeningen Veikle Balder innkaller til Generalforsamling

Lørdag 23. februar 2019 kl. 18.00 på Thon Hotell Linne, Oslo

Saksliste:

1)         Godkjenne møteinnkalling og saksliste

2)         Valg av ordstyrer

3)         Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen.

4)         Behandle og godkjenne styrets årsmelding

5)         Behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjettforslag for kommende kalenderår.

6)         Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår

7)         Foreta valg i følgende rekkefølge:

-leder for ett (1) år

-øvrige styremedlemmer

-nestleder blant styrets medlemmer

-varamedlemmer til styret

-to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem

-valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)

-redaksjonskomité

-utstillingskomité

8)         Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær

9)         Innkomne saker fra styre og medlemmer.

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende 4 uker før generalforsamlingen, altså innen 26.01.2019.

Saksliste og tilhørende dokumenter vil bli publisert en uke før generalforsamlingen på www.veiklebalder.no.

«Åpen Post» gjennomføres dersom det blir tid etter gjennomført generalforsamling. Styret minner om at det ikke kan fattes bindende vedtak under «Åpen Post». Generalforsamlingens ordstyrer leder «Åpen post».

 

Veikle Balders Generalforsamling 2019 finner sted samme dag som Bjerkes V75-stevne, da kaldblodets tradisjonsrike storløp, Lars Laumbs Pokalløp, skal kjøres.

Bestilling av rom på Thon Hotell Linne kan gjøres via telefon 23170000. Oppgi referansenummer 2703477 for å få Veikle Balders rabatt. Rom må bestilles før 8. februar for å få denne rabatten.

Det blir felles middag etter Generalforsamlingen. Styret håper at så mange som mulig blir med på en hyggelig middag i kaldblodshestens tegn!

Påmelding til middag gjøres til  mail adresse;  [email protected]

-eventuelt til Egle Morstad, tlf. 417 53 577 eller Kjersti Løvseth, tlf. 913 27 366 innen 8. februar. Vennligst oppgi eventuelle matallergier ved påmelding.

Prisen vil ligge på rundt kr. 450,- pr. person.

Alle er hjertelig velkommen til Veikle Balder sin plass i restauranten på Bjerke Travbane under V75 kjøringen, her vil vi se våre flotte kaldblodshester i ærverdige  Lars Laumbs løp, før vi går til generalforsamlingen på Linne Hotell!

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Innkalling til Generalforsamling 23.02.2019