Innkalling til generalforsamling lørdag 25. februar

Kaldblodsforeningen Veikle Balder innkaller til generalforsamling

lørdag 25.februar 2017 kl. 18.00 på Thon Hotel Linne, Oslo.

 

       SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av møteinnkalling
 2. Valg av ordstyrer med varamann til generalforsamlingen. Velges for 2 år av gangen.
 3. Valg av sekretær, og 2 personer til å underskrive møteprotokollen.
 4. Godkjenning av årsmelding.
 5. Godkjenning av årsregnskap.
 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær
 7. Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram for generalforsamlingen)
 8. Valg av foreningens leder for et år.
 9. Valg av 3 styremedlemmer for to år. (På valg er Målfrid Vatne, Sverre Stang og Cecilie Andersson(ungdomsrepresentant))
 10. Valg av 3 varamedlemmer til styre i nummerrekkefølge
 11. Valg av to revisorer, samt en vararepresentant.
 12. Valg av nytt medlem for 3 år i valgkomiteen, samt varamedlem
 13. Fastsettelse av neste års medlemskontingent i foreningen
 14. Behandling av innkomne saker fra styre og medlemmer

 

Saker som ønskes fremmet, må være styret i hende seinest 4 uker før generalforsamlingen.

 

Veikle Balders generalforsamling 2017 er lagt i tilslutning til Bjerke travbanes V75 stevne, hvor kaldblodets tradisjonsrike storløp, Lars Laumb, skal kjøres.

 

Bestilling av rom på Thon Hotel Linne gjøres via telefon 23170000. Oppgi kode 24470801 for å få Veikle Balders rabatt. Priser er da kr 910;- for enkeltrom og 1110;- pr dobbeltrom pr natt. Må bestilles før 10/2 for å sikre få den rabatten. Det blir også en felles middag etter Generalforsamlingen til selvkostpris. To retters middag 350;- kr og tre retters middag 480;- kr. Håper så mange som mulig vil bli med på en hyggelig middag i kaldblodets tegn!

 

Påmelding til middag gjøres til Veikle Balders  e-post adresse: [email protected] evt. til Jakob Sæthre (tlf. 402 91 800) eller Målfrid Vatne (tlf. 907 16 901). Frist for påmelding er fredag 10. februar 2017. Se forøvrig program for alle aktiviteter denne kaldblodshelga på Bjerke Travbanes hjemmeside, og følg med på vår egen hjemmeside: www.veiklebalder.no.

 

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!