Innspill til møte med DNTs samarbeidende organisasjoner 21.9.17 fra Veikle Balder

Oppdretterpremier

Under møte med de samarbeidende organisasjoner juni 17 tok VB opp forskjellen i utbetaling mellom rasene. Vi skrev da: ”VB beregninger viser at oppdrettere av kaldblodshester mottok 13% i gjennomsnitt av innkjørt på startende hester i Norge i 2016. Tallet for varmblodshester var 17%. Hvis man legger til grunn at disse tallene er beregnet ut fra startende hester og at kaldblodshesten har lavere startprosent blir forskjellen enda større. Vi ønsker en redegjørelse av vedrørende denne forskjellen da vi synes at den er urimelig.” Vi har ikke fått noen fullgod redegjørelse og ønsker dette. Vi vil tillegge at oppdretterpengene i Sverige er høyere for kaldblodshesten enn i Norge. Som en særnorsk hesterase bør kaldblodshesten etter VBs mening sikres likeverdige oppdretterpenger som svenske hester og norskfødte varmblodshester.
Hoppesatsning
Under forrige møte fremmet Veikle Balder forslag om å arrangere Veikle Balder Cup finale for både hopper og hingster. Vi fremmet også forslag om å avvikle rene kvalifiseringsløp for hopper, evt å gi hoppene distansefordel i kvalifiseringsløpene for så å kjøre egen finale. Er det funnet plass for en slik modell/løp i terminlisten? Er det funnet plass til egen hoppeavdeling av Biri Oppdretningsløp for 2018?
Breddepremiering/hverdagstrav

VB er av den oppfatning at det trengs en styrkning av hverdagstravet . Vi har med glede registrert ekstraoverføringen på 3,6 millioner kroner fra NR. Vi håper en slik satsning kan videreføres også for 2018 uavhengig av overføringer fra NR. Vi tror disse pengene skal legges i breddepremiering/økning av premieskala. Hvis vi i hverdagstravet kan kjøre om 8-9 premier vil pengene komme flere til gode. Dette er veldig viktig for at vi skal få flest mulig kaldblodshester til start i hverdagstravet.

Kostnader for oppdrettere

Det har blitt dyrt å melde til auksjonen. Veikle Balder mener at inngangsbilletten for auksjonen bør være betydelig billigere. Auksjon er en flott måte for omsetting av hest og noe som bør være tilgjengelig for alle. VB mener at auksjon bør være et avlsstimulerende tiltak. Oppdretteren bør belastes betydelig mindre ved denne omsetningsformen.

Auksjon

VB er ikke fornøyd med prisene på årets auksjon for kaldblodshestenes del. Årsaken er sammensatt, men tallene indikerer et tilbudet er for stort i forhold til etterspørselen. Det finnes ikke et enkelt svar på dette problemet. Likefult er det alvorlig. Vi har drøftet saken og mener de økonomiske mulighetene for hesterasen bør bedres betraktelig. Vi lurer også på om det kan være en tanke å øke utropsprisen noe.

 

Fredrik Eng

Leder i Veikle Balder