Kåring i Østersund og på Biri.

Innmeldingsfrister for kåring i Østersund og på Biri.

 

Kaldblod: Østersund 6-7. oktober. Innmeldingsfrist 9.september 
Biri 11-12. november. Innmeldingsfrist 1.oktober

Innmelding til Norge: Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena
Innmelding kan også foregå elektronisk, se vår internettside: www.nhest.no
Innm.avgift :  Kr.3.000,-.faktureres og ev. kr. 3.000,- i godkjenningsavgift.
Innmelding til Sverige: Tlf. 0046 8 627 21 20 Utstillingene er åpne for alle travhingster   
3 år og eldre.