Medlemsavgift

De siste par årene har faktura for medlemsavgift i Veikle Balder blitt sendt ut som et bilag i

Årskavalkaden. Den ordningen har åpenbart ikke fungert etter hensikten, noe styret tar

selvkritikk for. Resultatet er at et antall medlemmer ikke har betalt medlemsavgift.

Dersom du fortsatt ønsker å være medlem, ser vi helst at du betaler medlemskontingenten

direkte til konto 2050 31 83006 så snart som mulig – og husk å merk innbetalingen med ditt

navn.

 

 

I nær framtid vil det bli sendt ut faktura til de medlemmene som ikke har betalt

medlemsavgift. De som ikke betaler denne fakturaen innen en romslig betalingsfrist, vil bli

strøket som medlemmer i Veikle Balder. Vi setter pris på om du selv melder fra om du ikke

vil fortsette som medlem.

 

 

Dersom du leser dette og er usikker på om du har betalt medlemsavgift eller ikke, ta kontakt

med kasserer Lasse Holmen på tlf. 95048801 eller mail til [email protected].

 

 

Dersom du leser dette og ikke har mottatt Årskavalkaden og Vårnummeret, ta kontakt med

styret! Det er nemlig slik at et antall utsendte eksemplar kommer i retur fordi adressen ikke

stemmer. Ta kontakt slik at vi kan rette opp adressen din i medlemsregisteret!