MEDLEMSREGISTER VEIKLE BALDER

VEIKLE BALDER I NETTSAMARBEID MED DNT.
Det har over tid vært pågående samtaler og møter om å få til en løsning  vedr, nettsamarbeid vedr. medlemsmassen til foreningen. Samarbeidet var nå et faktum. I går onsdag 21. august var Veikle Balder,s medlem Anita Henriksen inne på Bjerke for opplæring sammen med leder Hans Emil Hansen. Nå er hele medlemsmassen lagt inn i systemet som Mysoft har utviklet for DNT. Hilde Iversen fra Mysoft har hjelp  Veikle Balder med systemet
Hilde Iversen fra datafirmaet Mysoft viser Anita Henriksen det nye medlemsregistersystemet.
Hilde Iversen fra datafirmaet Mysoft viser Anita Henriksen det nye medlemsregistersystemet.

. Dette vil nå være operativt innen en uke. Da vil hele medlemsmassen ligge oppdatert med adresser, telefon og e- post adresser. mm. Det vil også bli lagt inn løsning for fakturering av medlemsavgift. Dette vil fra neste år bli lagt inn med kid nummer. Medlemsregister hånteringen har dessverre vært for dårlig hos Veikle Blader. Vi er en ny forening, og dette har vært en av våre «barnesykdommer». Nå er det satt opp i et vel fungerende system, så nå håper vi at det vil fungere bra både for medlemmer og styret/de medlemsansvarlige. Anita Henriksen og Ellen Antonsen vil få ansvar for medlemsmassen og  førstekontakten med nye medlemmer. Dette er et nytt steg i riktig retning for langsiktig og godt samarbeid videre for foreningen.