Medlemstur til Sikkilsdalen, all info finner du her!

Det blir medlemstur til Sikkilsdalen i august.

Etter at aktuelle myndigheter kom med nye anbefalinger vedrørende Corona-pandemien 30. april, vil det bli mulig med arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer etter 7. mai.

Veikle Balder har i samråd med kommunelegen i Nord-Fron kommune, Sikkilsdalsseter Fjellstue og Norsk Hestesenter på Starum, kommet til at vi kan arrangere medlemstur til Sikkilsdalen innenfor de gjeldende anbefalingene.

Arrangementer blir kun tillatt der det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør. Arrangøren må ha full oversikt over hvem som er til stede for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Vi kommer også til å gi sterke føringer om å ta personlige forhåndsregler for å minimere risikoen for å spre eventuell smitte på turen.

Veikle Balder vil kunne oppfylle alle krav og tilrådinger på turen. Dessverre har det vært nødvendig å stoppe påmeldingene, slik at det ikke blir flere enn 50 deltakere. Det vil bli opprettet en reserveliste, i fall noen av de allerede påmeldte skulle melde forfall. Her vil prinsippet om først til mølla gjelde.

Veikle Balder tar forbehold om at det ikke innføres strengere smitteverntiltak igjen.