Medlemsundersøkelse 2015

Medlemsundersøkelsen vi hadde i sommer er avsluttet, og det jobbes med å sortere og renskrive alle kommentarene vi fikk på mange av spørsmålene. Hovedtrekkene er klare, og de ble presentert i Trav og Galopp-Nytt i dag.

omtale-TGN