Medlemsundersøkelsen, foreløbig rapport

En overveldende respons og overraskende mange kommentarer på de fleste spørsmål har tatt noe mer tid å gå gjennom en beregnet. For at vi skal være sikre på at alle skal bli hørt, vil vi presentere alle kommentarene. I mellomtiden har vi ferdig en foreløbig rapport, hvor vi har skissert hovedtrekkene. Klikk på linken under, og den kommer opp.

Foreløbig rapport medlemsundersøkelsen 2015