Minikonferanse

I forkant av generalforsamlingen hadde vi en liten konferanse hvor det ble tatt opp noen av de utfordringene vi kan få med tanke på EU-tilpasning, kåring og avl.

Tore Kvam fra Norsk Hestesenter, Starum innledet med å gi en liten innføring i

  • saksgang i forbindelse med evt avlsvurderingT-Kvam2
  • Rolleavklaring i forhold til myndigheter
  • NHH`s rolle som en serviceorganisasjon
  • Avlsplan som styringsdokument

Anders Järnerot fra DNT overtok stafettpinnen og orienterte om

  • utvalg og seleksjon
  • Risiko ved innavl og bruk av kun få hingster (av 2012-kullet har 62% av fødte føll Elding-blod)
  • Arvelige defekter, og hvordan de ble avlet bort

Tore Kvam overtok, og orienterte grundig om hvilke arvelige defekter en alt hadde minimert, og hva som skulle til for å holde bestanden på dette lave nivå. Her vil fortsatt bruk av kåringsverktøyet være fremtredende for å holde den totale populasjon  frisk.

VB-konf1 Etterpå var det åpent for spørsmål, og til tross for smal tidsramme ble det en diskusjon som kommer til å gjentas. Da med litt videre tidsrammer.

Alt i alt var deltagerene fornøyd med initiativet fra Veikle Balder til denne minikonferansen, noe som var lærerikt for alle.