Nils Dagestad fikk Veikle Balders Hederspris 2020!

Årets hedersprismottaker nyter stor tillit i norsk og nordisk kaldblodsmiljø. Vedkommende oppfyller på alle måter Veikle Balders formålsparagraf og statuttene for tildeling av Veikle Balders Hederspris.

Hedersprismottakeren var en viktig inspirasjonskilde og rådgiver da Veikle Balder ble stiftet og etablert.

Vedkommende har vært aktiv eier av kaldblodshester og hatt et framgangsrikt oppdrett. Det er få, om noen, som har født opp flere kaldblodshester i Norge. Vedkommende har vært travsportens representant i Norsk Hestesenters Avlsråd. Hedersprismottakeren har en lang karriere som eksteriørdommer bak seg.

Hedersprismottakeren har sterke følelser for hesten og formidler det nesten sakrale med å ta imot nyfødte føll eller ved å oppleve fellesskapet med hestene. Vedkommende har benyttet enhver anledning til å framheve kaldblodshesten som en viktig og tradisjonsrik kulturbærer i samfunnet.

Hedersprismottakeren har mer enn noen andre bidratt til å spre kunnskap om kaldblodshesten og dens betydning for samfunnet. Både gjennom sitt yrke og gjennom annet arbeid for ungdom, har vedkommende skapt interesse for kaldblodshesten. Her må spesielt nevnes hedersprismottarens store innsats, både lokalt og på landsbasis, for å få hestefaget inn i den videregående skolen.

Hedersprismottakeren har ivaretatt en lang rekke tillitsverv innenfor hestesporten på ulike nivå, lokalt og nasjonalt. Hedersprismottakeren har vært leder i DNT. Vedkommende har tidligere blitt utnevnt til æresmedlem i Vestenfjeldske Travforbund og er innehaver av DNTs Hederstegn.

Veikle Balders Hederspris 2020 tildeles Nils Dagestad.