Ny medlemsfordel for deg i Veikle Balder!

 

Videreføring av din føllrabatt!


Fra 1. mars til 1. september har Agria Dyreforsikring en føllkampanje der du får 10 % rabatt på forsikringen første året. Som en medlemsfordel hos Veikle Balder viderefører Agria denne kampanjen til å også gjelde for ny eier om du skal selge føllet.

Det vil si at dersom du forsikrer føllet ditt i år og selger det neste år, får ny eier overført samme forsikring med 10 % rabatt det første året vedkommende forsikrer hesten. Ny eier behøver ikke være medlem av Veikle Balder.

På denne måten videreføres forsikringen du har kjøpt og ny eier får med seg de fordelene* du har i avtalen. *Gjelder ikke medlemsrabatten (5 %) dersom ny eier ikke er medlem av Veikle Balder.

Er forutsetning er at forsikringen overføres samme dag eller dagen etter avslutning av første avtale.

Ta kontakt med din agent
Din agent i Agria hjelper deg med denne overføringen. Ta kontakt med din agent, finn en agent på denne siden.