Nytt styre 2019 Alle som var på valg ble gjenvalgt! Stor takk til Generalforsamlingen og valgkomiteen.

Styre 2019:

 Styre  Veikle Balder 2019
Leder Fredrik Eng gjenvalg 1 år
Styremedlem Lasse Holmen ikke på valg 1 år
Styremedlem Vidar Arnesen ikke på valg 1 år
Styremedlem Kjersti Løvseth gjenvalg 2 år
Styremedlem Egle Morstad gjenvalg 2 år
Styremedlem Målfrid Vatne gjenvalg 2 år
Nestleder Målfrid Vatne gjenvalg 1 år
1. vara Stine Marlen Bendiksen gjenvalg 1 år
2. vara Daniel Kulblik ny 1 år
3. vara Merete Viksås gjenvalg 1 år
       

VB Valgkomiteens innstilling 2019