Oppdatert informasjon om Veikle Balders rabatthingsteordning 2022

Ved en feiltagelse hadde Aasvind falt ut av den første lista over Veikle Balders rabatthingster. Dermed står ikke Aasvind på lista som blir gjengitt i Veikle Balders Vårnummer 2022. Veikle Balder beklager!

Det er niende gang kan vi presentere lista over hingster som er med på Veikle Balders rabattordning for avlshingster. Det gjør vi med glede og stolthet! Lista over Veikle Balders rabatthingster 2022 inneholder 28 attraktive hingster fra ulike blodslinjer. De utgjør en god blanding av nye og etablerte hingster. Hingstene er oppstallet i både Norge og Sverige.

Veikle Balder arbeider for å gi til våre medlemmer i Norge og Sverige denne medlemsfordelen. Vårt håp og ønske er at ordningen skal stimulerer til oppdrett av flere kaldblodshester. Det gir også økt pågang hos hingsteholderne.

Vi retter en stor takk til både hingsteholdere og hingsteeiere som stiller opp for Veikle Balders medlemmer med gode rabatter! For å oppnå rabatt må den som disponerer hoppa være medlem, og ha betalt medlemskontingent, i Veikle Balder når hoppa føres til hingsten.

 

 

 

Moe Odin med stashodelag