Påminnelse fra styret!

Saker som medlemmer ønsker å fremme på Veikle Balders Generalforsamling må være styret
i hende 4 uker før generalforsamlingen, altså innen 22.01.2022.

Saksliste og tilhørende dokumenter vil bli publisert en uke før generalforsamlingen på
www.veiklebalder.no

Det blir felles middag etter Generalforsamlingen. Påmelding til middag gjøres til Veikle
Balders e-postadresse, [email protected] eventuelt til Egle Morstad, tlf. 417 53 577 eller
Renate Ugelstad, tlf. 482 29 019 innen 8. februar. Vennligst oppgi eventuelle matallergier ved
påmelding. Prisen vil ligge på rundt kr. 450,- pr. person.

Bestilling av rom på Thon Hotell Linne kan gjøres via telefon 23170000. Oppgi
referansenummer 29759577 for å få Veikle Balders rabatt. Rom må bestilles før 6. februar for
å få denne rabatten.