Pressemelding fra Generalforsamling april 2011

Her er pressemeldingen fra vår nylig avholdte generalforsamling på Starum 2.april 2011, inkludert fagseminar og sosial/faglig diskusjon helgen gjennom.

 

Vellykket generalforsamling for Veikle Balder

 

Kaldblodsforeningen Veikle Balder avholdt lørdag 2.april 2011 sin første generalforsamling etter stiftelsesmøtet. Nærmere 40 frammøtte stilte opp i Norsk Hestesenters lokaler på Starum, spredt geografisk fra Nordland og Trøndelagsfylkene ned til Agder og Bergen i vest. På medlemslista vår har vi nå kaldblodsentusiaster med oss fra hver eneste krik og krok av landet, og i løpet av 2011 tror styret det er mulig å passere 250-300 personer. Samtlige fylker i kongeriket er representert!

Generalforsamlingen ble unnagjort uten spesielle diskusjoner, og styret som ble valgt under stiftelsesmøtet på Toftemo sist høst fikk fornyet tillit under valget. Etter at ordstyrer Tore Hansen hadde klubbet siste sak, ble det diskusjon omkring Veikle Balders ulike fokusområder framover. Ut fra ulike strategipunkter som styret selv presenterte, bidro en engasjert møtelyd med flere gode innspill til hvordan engasjementet og statusen for kaldblodshesten kan økes framover. De to punktene som ble spesielt framholdt var hvordan vi på både kort og lang sikt kan bidra til å styrke markedet for kaldblods unghester, slik at oppdretteren får fylt sin rolle som oppdretter, mens løpshesten kan utvikles av profesjonelle hesteeiere og trenere. I tillegg diskuterte møtelyden mye omkring hvordan Veikle Balder kan løfte fram elementer inn mot en Kaldblodets festhelg, jfr DNT’s mål om å skape et slikt arrangement.

Etter avholdt generalforsamling fortsatte det med åpent fagseminar tre innledere satte sine tema på kartet. Alle temaene og foredragsholderne skapte svært god diskusjon og meningsutveksling, og nærmest hver eneste møtedeltaker fikk tatt ordet underveis.

  • Forfatter, professor og kaldblodsentusiast Hans-Erik Uhlin

Avlsutviklingen hos den moderne kaldblodstraveren med vekt på betydningsfulle hoppelinjer

Uhlin framsto med et svært stort engasjement innen avlshistorikk generelt på kaldblodet, og hadde mange interessante poenger i forhold til morstammer hvor betydningsfulle hoppelinjer med tanke på produksjon av kåringshingster og millionhopper var plukket ut. Uhlin er for lengst kjent for sin lidenskap for kaldblodets historie gjennom boken ”Vår kallblodstravare – från lanthäst til folkets häst”. Snart kommer han med ny bok, en bok han bidro med smakebiter fra i sitt foredrag og som vi absolutt kan anbefale, allerede før lanseringen.

  • Veterinær og kaldblodsoppdretter Målfrid Vatne

Rutiner rundt siste del av drektighet, følling og føllets første levetid     

Veikle Balders styrerepresentant har gjennom sin fartstid som mangeårig veterinær, og stutteriansatt blant annet flere år på Menhammar i Sverige opplevd flere føllinger enn de fleste her til lands. Tips og råd om alt fra fôring og stell, hygiene og oppfølging før, under og etter følling ble overlevert, og mange meningsutvekslinger fylte opp emnet ytterligere.

  •  Veterinær og avlsfaglig ansvarlig ved Norsk Hestesenter Tore Kvam

Tanker om dagens kaldblodskåring og tiltak inn mot en kaldblodets festhelg

Tore Kvam er en faglig autoritet, og delte villig ut tanker omkring både dagens kåringssystem og muligheter videre, samt hva som kan skape mer blest omkring kaldblodskåringen i fortsettelsen. Kvam har klare meninger, og dermed kom meningsutvekslingen lett i gang. I diskusjonen kom det fram mange momenter på hvordan en Kaldblodets festhelg kan bygges opp som en møteplass for kaldblodsfolket, og styret i Veikle Balder tar med seg disse signalene i det videre arbeidet.

Ut over kvelden fortsatte diskusjonen ut i de sene timer, og for de rundt tjue som overnattet ble det en fin avslutning på Starum-oppholdet når direktør Vegard Thune ved Norsk Hestesenter orienterte og viste rundt i forhold til den aktiviteten NHS gjør for norske hesteeiere i sin helhet.

Informasjon omkring generalforsamlingen og fagseminaret m.m. vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside – www.veiklebalder.no hvor man også enkelt kan melde seg inn i foreningen.

 

Kaldblodsforeningen Veikle Balder

 

Ole Sylte Heggset           Fredrik Eng       Tor Finstad       Ola Martin Aasen            Målfrid Vatne

 

For spørsmål: tlf 90 92 92 30 / E-post: [email protected]

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.