Pressemelding fra Generalforsamling april 2011

Her er pressemeldingen fra vår nylig avholdte generalforsamling på Starum 2.april 2011, inkludert fagseminar og sosial/faglig diskusjon helgen gjennom.

 

Vellykket generalforsamling for Veikle Balder

 

Kaldblodsforeningen Veikle Balder avholdt lørdag 2.april 2011 sin første generalforsamling etter stiftelsesmøtet. Nærmere 40 frammøtte stilte opp i Norsk Hestesenters lokaler på Starum, spredt geografisk fra Nordland og Trøndelagsfylkene ned til Agder og Bergen i vest. På medlemslista vår har vi nå kaldblodsentusiaster med oss fra hver eneste krik og krok av landet, og i løpet av 2011 tror styret det er mulig å passere 250-300 personer. Samtlige fylker i kongeriket er representert!

Generalforsamlingen ble unnagjort uten spesielle diskusjoner, og styret som ble valgt under stiftelsesmøtet på Toftemo sist høst fikk fornyet tillit under valget. Etter at ordstyrer Tore Hansen hadde klubbet siste sak, ble det diskusjon omkring Veikle Balders ulike fokusområder framover. Ut fra ulike strategipunkter som styret selv presenterte, bidro en engasjert møtelyd med flere gode innspill til hvordan engasjementet og statusen for kaldblodshesten kan økes framover. De to punktene som ble spesielt framholdt var hvordan vi på både kort og lang sikt kan bidra til å styrke markedet for kaldblods unghester, slik at oppdretteren får fylt sin rolle som oppdretter, mens løpshesten kan utvikles av profesjonelle hesteeiere og trenere. I tillegg diskuterte møtelyden mye omkring hvordan Veikle Balder kan løfte fram elementer inn mot en Kaldblodets festhelg, jfr DNT’s mål om å skape et slikt arrangement.

Etter avholdt generalforsamling fortsatte det med åpent fagseminar tre innledere satte sine tema på kartet. Alle temaene og foredragsholderne skapte svært god diskusjon og meningsutveksling, og nærmest hver eneste møtedeltaker fikk tatt ordet underveis.

  • Forfatter, professor og kaldblodsentusiast Hans-Erik Uhlin

Avlsutviklingen hos den moderne kaldblodstraveren med vekt på betydningsfulle hoppelinjer

Uhlin framsto med et svært stort engasjement innen avlshistorikk generelt på kaldblodet, og hadde mange interessante poenger i forhold til morstammer hvor betydningsfulle hoppelinjer med tanke på produksjon av kåringshingster og millionhopper var plukket ut. Uhlin er for lengst kjent for sin lidenskap for kaldblodets historie gjennom boken ”Vår kallblodstravare – från lanthäst til folkets häst”. Snart kommer han med ny bok, en bok han bidro med smakebiter fra i sitt foredrag og som vi absolutt kan anbefale, allerede før lanseringen.

  • Veterinær og kaldblodsoppdretter Målfrid Vatne

Rutiner rundt siste del av drektighet, følling og føllets første levetid     

Veikle Balders styrerepresentant har gjennom sin fartstid som mangeårig veterinær, og stutteriansatt blant annet flere år på Menhammar i Sverige opplevd flere føllinger enn de fleste her til lands. Tips og råd om alt fra fôring og stell, hygiene og oppfølging før, under og etter følling ble overlevert, og mange meningsutvekslinger fylte opp emnet ytterligere.

  •  Veterinær og avlsfaglig ansvarlig ved Norsk Hestesenter Tore Kvam

Tanker om dagens kaldblodskåring og tiltak inn mot en kaldblodets festhelg

Tore Kvam er en faglig autoritet, og delte villig ut tanker omkring både dagens kåringssystem og muligheter videre, samt hva som kan skape mer blest omkring kaldblodskåringen i fortsettelsen. Kvam har klare meninger, og dermed kom meningsutvekslingen lett i gang. I diskusjonen kom det fram mange momenter på hvordan en Kaldblodets festhelg kan bygges opp som en møteplass for kaldblodsfolket, og styret i Veikle Balder tar med seg disse signalene i det videre arbeidet.

Ut over kvelden fortsatte diskusjonen ut i de sene timer, og for de rundt tjue som overnattet ble det en fin avslutning på Starum-oppholdet når direktør Vegard Thune ved Norsk Hestesenter orienterte og viste rundt i forhold til den aktiviteten NHS gjør for norske hesteeiere i sin helhet.

Informasjon omkring generalforsamlingen og fagseminaret m.m. vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside – www.veiklebalder.no hvor man også enkelt kan melde seg inn i foreningen.

 

Kaldblodsforeningen Veikle Balder

 

Ole Sylte Heggset           Fredrik Eng       Tor Finstad       Ola Martin Aasen            Målfrid Vatne

 

For spørsmål: tlf 90 92 92 30 / E-post: [email protected]